Jdi na obsah Jdi na menu
 


POŘAD BOHOSLUŽEB

 

DEN DATUM LITURGICKÁ OSLAVA ČAS ÚMYSL MŠE SVATÉ
 Neděle

15. 

října 

28. neděle v mezidobí
 07:30 

Za + Aloise Kmenta a celou živou a + rodinu

 Pondělí 

16.

 října 

Sv. Hedviky, řeholnice
   
 Úterý

17. 

října 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
   
 Středa

 18. 

října

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

 

 Čtvrtek

19.

října

Sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů mučedníků

 

 

 Pátek

20.

října 

 

17:00

Na úmysl dárce

Sobota

21.

října

Bl. Karla Rakouského
 

 

 Neděle

 22. 

října 

29. neděle v mezidobí
 07:30

Za + Leoše Navrátila a rodiče

 

OZNAMY:

 

Dnes je 28. neděle v mezidobí.

Dnes se konala sbírka na opravy našeho kostela. Všem štědrým dárcům vyslovujeme upřímné Pán Bůh zaplať.

 

Ve středu 18. října bude na faře v Těšeticích v 18:45 hod. setkání členů dobrovolné charity.

 

Příští neděle je 29. v mezidobí.

Příští neděli se bude konat sbírka na misie

 

Od 2. října do 30. listopadu 2017 bude probíhat sbírka charity Olomouc – Krajíc chleba pro chudé. Tato sbírka má za cíl zajistit potraviny pro lidi bez domova a osoby ohrožené chudobou. Preferované potraviny jsou brambory, zelenina, luštěniny, polévkové koření, paštiky, konzervy, čaj a káva. Potraviny můžete nosit do sakristie.

 

Pokud by byl někdo ochoten podílet se na úklidu těšetické fary, přihlaste se, prosím u duchovního otce. Mohou se přihlásit i jednotlivci.

Pro představu: Uklízí se ve dvojicích a vychází to na každou dvojici as 1x měsíčně 2 hodiny v pátek odpoledne nebo v sobotu dopoledne.

 

Veškeré informace týkající se Charity najdete na nástěnce.

 

Prosíme Vás sledujete nástěnky v kostele nebo před kostelem. Najdete na nich spoustu zajímavých akcí.

 

Úklid kostela probíhá podle rozpisu na rok 2017.

 

Telefonní číslo na faru je: 585 411 081

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA