Jdi na obsah Jdi na menu
 


OZNAMY:

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

 

DEN DATUM LITURGICKÁ OSLAVA ČAS ÚMYSL MŠE SVATÉ
 Neděle

24. 

září 

25. neděle v mezidobí
 07:30 

Za + Františku a Miroslava Rumlerovy

 Pondělí 

25.

 září 

 
   
 Úterý

26. 

září 

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
   
 Středa

 27. 

září

Památka sv. Vincence de Paul, kněze

 

 

 Čtvrtek

28.

září

Slavnost sv. Václava, mučedníka

 07:30

Za + Václava Kroutila, bratry a za dvoje rodiče

 Pátek

29.

září 

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

17:00

Za živou a + rodinu Zbořilovu a příbuzné

Sobota

30.

září

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 

 

 Neděle

 1. 

října 

26. neděle v mezidobí
 07:30

Na úmysl dárce

 

OZNAMY:

 

Dnes je 25. neděle v mezidobí.

 

Ve čtvrtek 28. září je SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. V tento den bude mše svatá jako v neděli.

 

V sobotu 30. září bude v 8:30 hod. na faře v Těšeticích první setkání pro přípravu na biřmování. Na setkání mohou přijít i ti, kteří ještě nedonesli přihlášku.

 

Prosíme členy farních rad, aby po mši svaté přišli do sakristie. Pan arcibiskup zve farní rady na úterý 24. října v 18:00 hod. do sálu Kurie v Olomouci.

 

Upozorňujeme děti, že v pátek 13. října ve 14:00 hod. začíná ve škole náboženství. Duchovní otec by byl rád, kdyby přišel větší počet dětí, než jen ti, kteří jsou dosud přihlášeni.

 

Pokud by byl někdo ochoten podílet se na úklidu těšetické fary, přihlaste se, prosím u  duchovního otce. Mohou se přihlásit i jednotlivci.

Pro představu: Uklízí se ve dvojicích a vychází to na každou dvojici asi  1x měsíčně 2 hodiny v pátek odpoledne nebo v sobotu dopoledne.

 

Příští neděle je 26. v mezidobí

 

Veškeré informace týkající se Charity najdete na nástěnce.

 

Prosíme Vás sledujete nástěnky v kostele nebo před kostelem. Najdete na nich spoustu zajímavých akcí.

 

Úklid těchto 14. dnů a to 18. září - 1. října 2017 má skupina pod vedením pí. Čecháčkové.

 

Telefonní číslo na faru je: 585 411 081

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA