Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOBROVOLNÁ CHARITA - Farní středisko Těšetice, Slatinice a Drahanovice

 

charita.jpg

 

 

 

http://www.olomouc.charita.cz/farni-strediska/farni-stredisko-tesetice-drahanovice-a-slatinice/

DOBROVOLNÁ CHARITA

Farní středisko Těšetice, Drahanovice

a Slatinice

783 46 Těšetice, Návsí 6

Farní středisko vzniklo dnem 3. 2. 2016 transformací Dobrovolné

oblastní charity Těšetice u Olomouce, která působila ve farnostech

Těšetice u Olomouce, Drahanovice a Slatinice již od roku 2005.

Farní středisko působí za podpory administrátora všech tří uvedených

farností Mgr. Miroslawa LUKASIEWICZE.

Farní středisko nemá právní subjektivitu, je organizačně včleněno

do Charity Olomouc. Při své činnosti využívá prostory Pečovatelské služby

Charity Olomouc, pracoviště Těšetice, nacházející se ve farní budově.

Do činnosti jsou zapojeni nejen stálí členové - dobrovolníci, ale i příznivci

a podporovatelé z řad farníků, bez nichž by činnost nemohla být

vykonávána.

Kontakty:

Vedoucí FS: Alice POSPÍŠILOVÁ, e-mail: charitatesetice@seznam.cz

Adresa (v sídle farního úřadu):

Farní středisko Těšetice, Drahanovice a Slatinice, Návsí 6, 783 46 Těšetice

Členové:

Farnost Těšetice:

Molnárová Emilia

Pančochářová Ilona

Vávrová Helena

(Těšetice)

Dostálová Dana

Haninová Vincenice

Pospíšilová Alice

(Vojnice)

Spurný Ondřej

Šitavancová Jitka

(Luběnice)

Farnost Drahanovice:

VYCHODILOVÁ

Marta

(Drahanovice)

SMÉKAL Pavel

SVOZILOVÁ

Jaroslava

(Ludéřov)

Farnost Slatinice:

Formanová Lenka

Mikmeková Helena

(Slatinice)

Senice na Hané:

Grecmanová Ludmila

Konkrétní finanční pomoc příspěvky z vlastní činnosti v roce 2015:

 Zakoupení rádia pro bývalého farníka a kostelníka do Domova

pokojného stáří v Bohuslavicích.

 Úhrada školních obědů na 2 měsíce několika dětí sociálně slabé rodiny

z farnosti.

 Příspěvek Klokánku v Olomouci.

 Příspěvek na nákup respirátoru pro těžce postiženého chlapečka.

Plán činnosti na rok 2016

Termíny setkání: 6.4., 4.5., 1.6., 7.9., 5.10., 2.11. a 30.11.

vždy od 18:45 hodin na faře v Těšeticích

 Navštěvování seniorů v domácnostech i v domovech pokojného stáří

v Náměšti na Hané a Bohuslavicích.

 Zasílání blahopřání seniorům starším 80 let ve všech třech farnostech.

 Velikonoční perníčky v postní době

 Předhodové setkání seniorů 19. 6. od 15:00 hodin na faře v Těšeticích

(pohoštění, kulturní doprovodný program pro hosty)

 Pouť na sv. Hostýn 10. 7. pod duchovním vedením otce,

P. dr. E. Krumpolce z farnosti Hněvotín

 Mikulášské balíčky pro seniory ve farnostech příprava na schůzce

30.11.

 Mikuláš pro děti - sbírky na příspěvek na nákup sladkostí pro děti

 Adventní věnce

 Vánoční perníčky v adventní době

 Tříkrálová sbírka – organizační zajištění konání ve všech 15 obcích

farností - Tříkrálové požehnání pro koledníky udělí pna farář týden před

koledováním pro všechny farnosti v Těšeticích

 Konkrétní finanční pomoc příspěvky z vlastní činnosti v roce 2016:

V letošním roce jsme se rozhodli svou pomoc věnovat rodinám

s nemocnými dětmi.

V Těšeticích dne 6. 4. 2016